Våra tillstånd

  1. Hem
  2.  » Våra tillstånd

Vårt tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd enligt 15 kap. 25§ miljöbalken (SFS 1998:808) och 26 § avfallsförordningen (2001:1063) till yrkesmässig transport av alla avfallslag av farligt avfall.

Transport av avfall inkl farligt avfall, Slamsugningstjänst i Halland

Transport av afall inkl farligt avfall, Slamsugningstjänst i Halmstad

Sidan 2

Sidan 3

Vårt tillstånd till internationell transport

Blått tillstånd internationell transport Halland

Blått tillstånd internationell tranport Halmstad