Ledningsfilmningar

  1. Hem
  2.  » Ledningsfilmningar

Inspektion av ledningar

Filmning av ledningar, fotografering av avlopp, rörinspektion med dokumentation, ja det finns många namn på denna tjänst som kommer tillbaka till att man behöver få reda på statusen på sina ledningar. Ingen vill ju ha stopp i sitt avlopp.

Vi utför rörinspektion för att ta reda på driftstörningar i ledningar/avloppssystem som t.ex. återkommande avloppsstopp, översvämningar och fuktskador där man misstänker läckage eller dålig lukt.

Vi kan göra en utförlig dokumentation med kartor på ert hus/system. Denna ritning kan ni själva använda tillsammans med statusprotokollet och planera vidare för eventuella framtida åtgärder och renoveringar. Innan husköp kan det vara en god ide att gå igenom avloppen så det inte dyker upp några överraskningar senare. Vid ett husköp är det köparens ansvar att besiktiga huset före köp. Tyvärr tänker man då inte alltid på avloppssystemet. Det kan finnas mycket som kan orsaka framtida kostnader i form av renoveringar och reparationer.

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, hål, sprickor, rötter, sättningar och främande föremål i ledningarna. Vi utför även rörinspektioner för att bestämma ledningarnas status inför reparation, om/eller tillbyggnad av gamla avloppsledningar i fastigheter. Vi hjälper även till med nybesiktningar av nyinstallerade rörsystem.

När vi har gjort en inspektion hos er kan vi om ni har någon översiktsritning kan vi göra en ny skalenlig ritning i överensskommelse med verkligheten och även markera ledningarnas exakta plats. Har ni ingen ritning på ert hus så ritar vi ledningarna åt er på papper ihop med ett protokoll över rörens status.