Slamsugning

  1. Hem
  2.  » Slamsugning

Vi utför alla typer av slamsugning. Det kan gälla kontinuerlig underhållning av septiktankar eller slutna avloppsbrunnar, service på toalettbodar, tömning av bensinstationens oljeavskiljare och tvättrännor eller rensning av vattenbrunnar.

Vi hjälper även till med vattning vid nybyggnation av vägar och att vattna grusvägar och växter vid torr väderlek.