Kvalitet & Miljö

  1. Hem
  2.  » Kvalitet & Miljö

År 2000 var en milstolpe i vårt företags utveckling. Vi nådde vårt mål och blev kvalitets- och miljöcertifierade! Något som vi sedan har uppdaterat enligt ISO 9001 samt ISO 14001!

Det är naturligt att vi vill engagera oss i miljöarbetet så att även våra barn får uppleva en levande natur, rent vatten och frisk luft. Vi är alla beroende av att transporterna i samhället fungerar men ofta får åkerinäringen vara en symbol för negativ miljöpåverkan.

Hur arbetar vi för miljön?

  • Endast bilar med miljöklassade motorer köps in.
  • Vi arbetar hårt för att få fordonen mindre bullriga.
  • Våra fordon körs på diesel av miljöklass 1.
  • Vi använder miljöklassade oljor och rengöringsmedel.
  • Våra chaufförer har fått grundläggande utbildning i miljöfrågor och ekonomisk körstil.
  • Vi använder däck utan HA-oljor.
  • Vi försöker öka antalet returtransporter.

Vi vet att våra kunder är engagerade i miljöarbetet. Vi vet också att deras kunder har samma engagemang. Därför blir det allt viktigare att skapa transportlösningar som ger minsta möjliga påverkan på miljön. Mycket av miljöarbetet handlar om sunt förnuft och att våga testa nya alternativ.

Många bäckar små…

Certifieringen gör att miljö- och kvalitetstänkande sätts i centrum på ett nytt sätt vilket är till stor nytta för våra kunder. Genom att hela tiden utbilda vår personal på dessa viktiga områden och ständigt förnya fordonsparken ser vi med förhoppning på framtiden.

All vår verksamhet kör vi enligt Alltrans 2007.